“Καινοτόμοι μέθοδοι μεταποίησης-
τυποποίησης- προώθησης γεωργικών
προϊόντων, στα πλαίσια των νέων τάσεων της
αγοράς. ERASMUS+/KA1,
2016-1-EL01-KA102-023126
BARCELONA 19/11/2016 – 2/12/2016
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: IRTA”

From 1ο ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ. Posted by Moveu on 11/21/2016 (72 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Leave a Reply